Закарпатським учасникам АТО мають надавати пільги

постолакіКомандування Закарпатського обласного військового комісаріату звернулося до місцевих органів самоврядування (в першу чергу до депутатів Ужгородської та Мукачівської міськрад) зі зверненням щодо прийняття рішення на місцевому рівнь з питань надання пільг військовослужбовцям учасникам АТО. Наводимо повний текст звернення.
Міському голові Мукачівської міської ради
Секретарю Мукачівської міської ради
88000, Закарпатська область, м. Мукачево, вул.. Пушкіна, 2
01 липня 2014 року вступили в дію зміни до закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до яких військових, які беруть участь в антитерористичній операції, прирівняли до учасників бойових дій.
Внесені зміни до статті 6 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачають:
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються:
“19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України”.
Відповідно до цього закону, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, “які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО, забезпеченні її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством”.
Згідно ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» особи, яким встановлять статус учасника бойових дій, можуть звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання для надання пільг з оплати за житлово-комунальні та інші послуги.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» учасникам АТО затверджено порядок надання статусу учасників бойових дій.
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі — міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань. До складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій.
Для надання статусу учасника бойових дій командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки встановленої форми (згідно з додатком 1 до відношення) та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Наразі питання визнання учасників АТО учасниками бойових дій вирішується державними органами влади відповідно до зазначених законодавчо-нормативних актів держави.
Разом з тим серед мешканців м. Мукачево гостро постає питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які виконують бойові завдання та приймають безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.
Необхідно зазначити, що низка проблемних питань соціально-побутового, майнового та фінансового характеру, соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, трудових відносин військовослужбовців призваних за мобілізацією з роботодавцями спільно з органами місцевої влади та самоврядування вирішуються позитивно.
Але поряд з цим, зважаючи на певні матеріальні проблеми, які мають місце в сім’ях військовослужбовців що приймають безпосередню участь в антитерористичній операції, серед цієї категорії існує високий рівень соціальної напруги.
Як приклад свідомого ставлення місцевих органів влади та самоврядування до вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції, бажання відзначити їх як патріотів своєї держави, депутати Київської, Тернопільської та деяких інших міських рад прийняли рішення звільнили від сплати за комунальні послуги учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
Командування Закарпатського обласного військового комісаріату спільно з Координаційною радою, створеною при Закарпатському ОВК, на підставі пункту 7 (Кабінетом Міністрів України, місцевими радами,
підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту сімей
військовослужбовців) статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» звертається до депутатів Мукачівської міської ради з пропозицією щодо внесення на розгляд засідання Мукачівської міської ради питання про надання пільг військовослужбовцям які приймали (приймають) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а саме надати для цієї категорії мешканців м. Мукачево наступні пільги:
• 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
• 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);
• 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
Пропонуємо до категорії пільговиків включити учасників АТО та членів їх сімей, які зареєстровані в м. Мукачево, а також членів сімей військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО (до оформлення ними статусу особи на яку поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»). Також прошу прийняти до уваги що до членів сім’ї учасників антитерористичної операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років, а якщо учасники АТО не перебували у шлюбі, то членами їхній сімей вважаються батьки.
Пільги надавати військовослужбовцям (членам їх сімей) за наявності «Довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», яка визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України.
Впевнені, що прийняття депутатським корпусом Мукачівської міської ради такого важливого рішення буде сприяти зниженню соціальної напруги серед військовослужбовців призваних за мобілізацією та членів їх сімей, продемонструє дієву турботу депутатів міської ради про патріотично налаштованих представників громади м. Мукачево, які ризикуючи власним життям та здоров’ям вносять вагомий внесок у спільну справу по захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції.
Додаток: Зразок Довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, на 1 аркуші.
Військовий комісар
Закарпатського обласного
військового комісаріату
полковник І.П. Васильцюн
Також надаємо зразок довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям .
Зразок 1
Кутовий штамп
військової частини
(органу, підрозділу),
установи, закладу
ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України
Видана ________________________________________________________________військове (спеціальне) звання,
________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підстава: __________________________________________________________________
Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.
________________________________
(найменування посади, військове
(спеціальне) звання командира
(начальника) військової частини
(органу, підрозділу) чи іншого
керівника установи, закладу) _________________
(підпис) _____________________________
(ініціали та прізвище)
М.П.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *