Як почувають себе діти трудових мігрантів із Закарпаття

дітиНауково-дослідний інститут політичної регіоналістики в Ужгороді видав чергову монографію із серії «Studia Regionalistica». Автором праці «Cоціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття» є Вікторія Рюль, доцент кафедри соціології і соціальної роботи факультету суспільних наук УжНУ.
Пропоноване дослідження присвячене виявленню та аналізу специфічних особли­востей життєвих труднощів у процесі соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів на прикладі Закарпатської області. На емпіричному ма­теріалі доведено, що діти українських трудових мігрантів мають власну си­стему ціннісних диспозицій (смислів) щодо розуміння життєвих особистих та сімейних труднощів і способів їхнього долання.
Вато наголосити, що монографія Вікторії Рюль виконана на надзвичайно актуальну для сучасної галузевої соціології тему, присвячену вивченню соціалізаційних труднощів такої проблемної категорії населення як діти транскордонних трудових мігрантів у Закарпатті. Саме у наші дні українське суспільство переживає перманентно кризовий стан. Особливо це стосується представників окремих проблемних категорій населення України, які в силу об’єктивних соціально-економічних обставин змушені займатися пошуком можливих способів і розробкою ефективних моделей долання труднощів, що гальмують соціалізаційні процеси в державі, й зокрема в такому регіоні як Закарпаття.
Проведені результати досліджень дають змогу констатувати, що труднощі в житті дітей українських трудових мігрантів є досить відчутними та призводять до виникнення у дітей низки соціальних проблем, зокрема пов’язаних із соціальною життєдіяльністю та соціальним самопочуттям. Враховуючи значні масштаби проблеми транскордонної трудової міграції, практичне використання отриманих у даному дослідженні результатів дає можливості для суттєвого підвищення якості життя цієї категорії дітей.
Видання, яке є вже сьомим у видавничій серії «Studia Regionalistica» розраховане на широке коло читачів, фахівців, державних службовців, краєзнавців.

Маріан Токар,
директор НДІ політичної регіоналістики,
координатор проекту «Studia Regionalistica»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *