Doc.ua запис до лікаря

В Закарпатській ОДА розповіли, як виплачуватимуть закарпатцям компенсації на послуги ЖКГ та кому нададуть субсидії на тверде паливо і скраплений газ

Як отримати субсидію і компенсацію соціально незахищеним верствам населення Закарпатської області, розповіла під час сьогоднішнього брифінгу у прес-центрі ОДА в.о.директора Департаменту соціального захисту населення Ганна Морозюк.
«Для посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення через підвищення цін і тарифів на комунальні послуги постановою Кабміну від 5 квітня 2014 року № 83 «Про посилення соціального захисту населен­ня в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» (набрала чинності з 1 липня 2014 року) передбачено надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізова­ного постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і та­рифів на ці послуги», – поінформувала журналістів Ганна Степанівна.
Вона також розповіла, хто має право на компенсацію: «Право на отримання ком­пенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний су­купний дохід за попередні шість місяців не перевищу­вав величини прожиткового мінімуму для родини, що ви­значається як сума прожит­кових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соці­альних і демографічних груп. До складу сім’ї належать особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (бу­динку). Цей прожитковий мінімум визначатимуть окремо для кожної сім’ї залежно від її складу, тобто кількості осіб, з яких вона складається», – зазначила керівник департаменту.
Чиновниця зауважила, що у разі, коли будь-хто з пра­цездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який ви­значається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід цієї людини на рівні прожит­кового мінімуму для працез­датних осіб.
«Відтак, з 1 січня 2014 року на законодавчому рівні встановлені наступні прожиткові мінімуми: для дітей віком до 6 років – 1032 гривні; для дітей віком від 6 до 18 ро­ків – 1286 гривень; для працездатних осіб – 1218 гривень; для осіб, які втратили пра­цездатність, – 949 гривень», – проконсультувала посадовець.
Представників мас-медіа цікавило питання, як розраховується прожитковий мінімум. Ганна Степанівна навела приклад: «У житловому приміщенні проживає сім’я, яка склада­ється з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина ві­ком до 6 років, а інша – від 6 до 18 років). Розрахуємо прожитковий мінімум для них: 1218 гривень * 2 особи + 1286 гривень + 1032 гривні = 4754 гривні. Отже, якщо така родина ма­тиме середньомісячний дохід за попередні шість місяців, що дорівнює або менший за 4754 гривні, вона матиме право на компенсацію додаткових ви­трат на оплату послуг газопос­тачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і та­рифів на послуги», – підкреслила ГаннаМорозюк.
Вона також уточнила, що компенсація розраховува­тиметься як різниця між роз­міром плати за комунальні по­слуги у межах норм споживан­ня (з урахуванням пільг та житлових субсидій) після під­вищення цін і тарифів на ко­мунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послу­ги. При цьому застосовують норму володіння чи користу­вання загальною площею жит­ла та норми споживання кому­нальних послуг, з урахуванням яких призначають ком­пенсацію.
Що стосується документів, які слід надати, то чиновниця їх перерахувала: «Заява до органу соціально­го захисту населення за місцем реєстрації. Довідка про склад зареєс­трованих у житловому примі­щенні (будинку) осіб. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у жит­ловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою на­казом Міністерства праці та соціальної політики від 27 сер­пня 2004 року № 192 (крім до­відок про розмір пенсії та соці­альної допомоги). Паспорт».
Журналістів також цікавило питання, хто має право на субсидію. Ганна Морозюк відповіла: «Субсидія призначається уповноваженому власникові (співвласникові) житла, най­мачеві державного та громад­ського житлового фонду, чле­нові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власникові (співвласникові) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Право на отримання жит­лових субсидій мають домогосподарства, у яких витра­ти на оплату житлово-кому­нальних послуг у межах встановлених норм переви­щують 10% середньомісяч­ного сукупного сімейного до­ходу (для сімей, які склада­ються з непрацездатних осіб, і родин, у яких є непов­нолітні діти або інваліди І або ІІ групи і доходи яких на одну особу на місяць не пе­ревищують прожиткового мінімуму) або 15% (для сі­мей, у складі яких є праце­здатні особи)».
«Для призначення житлової субсидії, – зазначила Ганна Морозюк, – слід звернутися до управління праці та соціаль­ного захисту населення за міс­цем вашої реєстрації. У сільській місцевості за­яви з необхідними докумен­тами для призначення субси­дій приймають уповноважені особи, яких визначають вико­навчі органи сільських і се­лищних рад».
Вона також перерахувала, які документи слід надати: заява, декларація про доходи і майновий стан осіб, зареєстро­ваних у вашому житловому приміщенні, довідки про доходи кож­ної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (за встановленою формою, крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).
Насамкінець брифінгу в.о.директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Ганна Морозюк навела розрахунки компенсації: вартість комунальних послуг до підвищення – 350 грн., вартість комунальних послуг після підвищення – 450 грн., платіж з урахуванням субсидії 400грн., розмір щомісячної компенсації 400 – 350 = 50 грн.
На сьогодні прогнозується, що право на отримання субсидій ма­тимуть приблизно 1,5 мільйо­на сімей по всій Україні. Що стосується Закарпаття, то на комунально-житлові послуги (світло, воду тощо) цьогоріч мають право 6 тисяч сімей та 7 тисяч – на тверде паливо і скраплений газ. А от до нового опалювального сезону прогнозується на 20% збільшення малозабезпечених сімей, які потребують субсидії на електроенергію.
Управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА

Doc.ua запис до лікаря
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Новини партнерів

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *