В УжНУ створили новий факультет

    габчак  Відповідно до наказу №138/01-03 від 17.04.2013 року, з ініціативи ректора УжНУ – доктора технічних наук, професора Ф.Г. Ващука – утворено нову структурну одиницю – факультет туризму та міжнародних комунікацій (в.о. декана факультету Габчак Н.Ф. – к. геогр. н., доцент). Об’єднання  двох кафедр туризму – УжНУ (доц. Шандор Ф.Ф.) та ЗакДУ (доц. Габчак Н.Ф.) у факультет – це не тільки велика студентська сім’я, що нараховуватиме понад  400 студентів, але й значний науково-педагогічний потенціал, стратегічною метою якого є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та розробка нових туристично-рекреаційних продуктів Карпатського регіону.

До складу факультету входять чотири кафедри:

–          кафедра туризму;

–          кафедра туристичної інфраструктури та сервісу;

–          кафедра міжкультурних комунікацій;

–          кафедра готельно-ресторанного менеджменту.

Важливою ланкою наукових досліджень та розробкою грантових програм у сфері туризму є навчально-науковий інститут туризму та рекреалогії, у складі якого три лабораторії: лабораторія інноваційних технологій у туризмі; лабораторія екскурсійної справи та лабораторія музейної справи.

Успішний набір студентів-туризмознавців, конкурс яких у 2012 році становив 16 – 17 осіб на місце, доводить життєздатність цієї спеціальності.Вона забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями: «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання 4 роки (8 семестрів), кваліфікація «Бакалавр туризму» (6.140103); «Спеціаліст» – з нормативним терміном навчання 1 рік (2 семестри), кваліфікація «Спеціаліст з туризмознавства, перекладач» (7.14010301); «Магістр» – з нормативним терміном навчання 1,5 року (2,5 семестри) з кваліфікацією  «Магістр з туризмознавства, перекладач» (8.14010301).

Відповідно до навчального плану із зазначеної спеціальності передбачено поглиблене вивчення іноземних мов та циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Останні включають, окрім дисциплін суто туристичного спрямування (історія туризму, туризмознавство, технологія туристської діяльності, спортивний туризм), значну кількість економічних (економічна теорія, економіка підприємства, фінанси та фінанси підприємства, міжнародна економіка). Великуувагупри цьому зосереджено наопануваннімаркетингом і менеджментом у туристичній галузі. В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.Кваліфікації – «спеціаліст» та «магістр» з туризмознавства, перекладач вимагають поглибленого вивчення   англійської, німецької, французької, словацької, іспанської мов з метою формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Понад 80туристичнихфірмта туроператорів,  турагентівзабезпечують збільшення туристичного потоку до Карпатського регіону і цепризводить до зростання попиту на фахівців туристичної сфериіз знанням іноземних мов. УжНУ працює за європейськими стандартами, коли спеціаліст має володіти як мінімум двома іноземними мовами, щоб бути конкурентноздатним на сучасному ринку праці. Таким чином, інтереси Закарпаття потребують додаткової підготовки двомовних спеціалістів  у сфері туризму в обсязі, який   професійно та методично забезпеченить кафедра міжкультурних комунікацій факультету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *