Ужанський нацпарк вистояв у п’ятирічній боротьбі з кримінальними кланами (фото)

Ужанський нацпарк вистояв у п’ятирічній боротьбі з кримінальними кланами (фото)

 В Ужгородському прес-клубі відбулася пресконференція Віктора Бирковича, голови науково-технічної ради Ужанського національного природного парку. У заході взяли участь   Федір Куртяк, член науково-технічної ради Ужанського НПП, завідувач кафедри зоології УжНУ, Владислав Мірутенко, член науково- технічної ради Ужанського НПП, к.б.н., Марина Заяць, голова ради трудового колективу Ужанського НПП та Неля Коваль, науковий співробітник Ужанського НПП.

Нижче подаємо окремі тези з виступу Віктора Бирковича.

Ужанський національний природний парк займає 48 % від території Великоберезнянського району Закарпатської області. Загальна площа Ужанського НПП 39159,3 га з них:

  • 14904,6 га (38%) надані Ужанському НПП у постійне користування і  перебувають під охороною служби державної охорони (СДО) парку;
  • 11381,0 га (29 %) входять до складу Ужанського НПП без вилучення у постійних землекористувачів, перебувають під охороною державної лісової охорони ДП «Великоберезнянське ЛГ»;
  • 12873,7 (33 %) входять до складу Ужанського НПП без вилучення у постійних землекористувачів, перебувають у віданні місцевих рад та земель запасу.

З травня 2014 року керівником Ужанського національного природного парку (Ужанського НПП) призначений  Биркович Віктор Іванович.

Директор Ужанського НПП очолює службу державної охорони парку, яка складається з 73 працівників, загальний штат Ужанського НПП 98 осіб та 3 працівники, які працюють на підставі цивільно-правових угод.

Великоберезнянський район, де розташований Ужанський НПП, є на 90 % дотаційним, депресивним районом Закарпатської області. Слід зазначити, що до складу Ужанського НПП без вилучення в постійних землекористувачів включені землі 12 сільських рад. В межах парку знаходяться 3,5 тис. дворогосподарств, життєдіяльність яких тісно пов’язана з природокористуванням. З періоду створення парку, що викликало обмеження природокористування гостро постала потреба забезпечення місцевих громад паливною деревиною. Оскільки ця територія не газифікована єдиним джерелом для опалення та приготування їжі є дров’яна деревина, потреба в якій становить близько 50 тис. м3 в рік. У зв’язку з чим обмеження природокористування, зокрема проведення вирубок, місцевим населенням сприймаються негативно. Обсяг заготівлі в Ужанському НПП становить 4-4,5 тис. м3 дров’яної деревини в рік згідно виділених лімітів.

Ужанський НПП, як неприбуткова установа, головним завданням якої є охорона та збереження природно-заповідних територій,  фінансується в основному за рахунок коштів загального фонду Держбюджету, як і всі установи природно-заповідного фонду. Спеціальний фонд Державного бюджету Ужанського НПП формують кошти від реалізації деревини місцевому населенню та бюджетним установам і  кошти від надання послуг пов’язаних із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності.

Проаналізувавши Проекти організації території Ужанського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів (далі Проекти), встановлено, що обсяг виділених за рахунок  загального фонду Державного бюджету коштів на виконання передбачених Проектами завдань та на розвиток Ужанського НПП становив 7,5 % від потреби, при плані 20 млн. 492 тис. грн. виділено 1 млн. 541 тис. грн. З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища при плані 23 млн. 505 тис. грн., кошти на природоохоронні заходи не виділялись.

Відповідно до вище згаданих Проектів основним джерелом фінансування природоохоронних заходів є загальний фонд Державного бюджету.

Однак, не дивлячись на майже відсутність фінансування (про що також зазначено у Рішенні Рахункової палати та листі Рахункової палати №03-775 від 26.04.2018 року «Щодо результатів міжнародного аудиту»), відсутність матеріально-технічного забезпечення, дестабілізацію роботи установи через численні перевірки вимоги п’ятирічного оперативного плану по парку під керівництвом Бирковича В.І. виконано на належному рівні в цілому та зокрема в частині збереження видів, ареалів, екосистем, історико-культурної спадщини на території парку.

За період керівництва Бирковича В.І. Ужанським НПП економічні показники з кожним роком отримують позитивну динаміку так, зокрема в порівнянні з 2013 роком в 2014 році план по надходження коштів від господарської діяльності Ужанського НПП був збільшений на 79 %. Починаючи з 2014 року планові показники з кожним роком збільшуються на 50 % та перевиконуються. Таким чином слід зазначити, що в 2013 році план по надходженнях від господарської діяльності Ужанського НПП становив 188,912 тис. грн., а в 2019 році цей показник становить 750, 000 тис. грн., тобто виконання планових показників за 5 років збільшилось майже на 400 %.

Також, активно іде робота в напрямку збільшення надходження від надання послуг пов’язаних із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності. Так за 5 років керівництва Бирковича В.І. надходження від рекреаційної діяльності зросли на 625 % (в 2013 році – 15 тис. грн. 2018 рік 94 тис. грн.). Про належний рівень забезпечення туристично-рекреаційної діяльності свідчить збільшення туристичного потоку, зокрема за рахунок іноземних туристичних груп (копія листа-подяки Консула Генерального Консульства Республіки Польща у Львові  в додатку).

За 5 останніх років на території парку реалізовано ряд наукових програм. Перший систематичний список флори Ужанського НПП включав 550 видів судинних рослин (С.М. Стойко та Л.О. Тасенкевич,1997 р.). Сьогодні інвентаризаційний список флори Ужанського НПП нараховує 2164 види вищих, нижчих рослин та грибів (1075 вищих рослин, 505 нижчих та 584 видів грибів. На території Ужанського НПП зростає 81 червонокнижних видів рослин.

Загалом на території УНПП на сьогодні ідентифіковано 2222 види фауни, з яких за останні 5 років ідентифіковано 610 видів.

Протягом 2015 року виправлені зауваження Міжнародної Координаційної Ради програми «Людина і Біосфера» ЮНЕСКО (МКР), які не виправлялись з 2013 року, що несло небезпеку виключення Ужанського НПП з Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.  В березні 2016 року Міжнародна Координаційна Рада визнала, що ТБР «Східні Карпати» відповідає вимогам Памплонських рекомендацій для міжнародних біосферних резерватів.

Підготовлено перший національний періодичний огляд української частини у роботі транскордонного біосферного резервату «Східні Карпати». У результаті проведеної роботи та відповідно до Звіту Міжнародної Координаційної Ради програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»  від 27 липня 2018 року визнано, що українська частина резервату «Східні Карпати» відповідає вимогам Севільської стратегії ЮНЕСКО.

У листі директора Департаменту екології Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» Мігеля Глюсенер-Годта від 17.04.2018 року Координаційну раду Ужанського НПП, що була створена за ініціатив Бирковича В.І. в 2015 році, було  визнано ефективною моделлю управління і рекомендовано для поширення на всіх територіях транскордонного біосферного  резервату «Східні Карпати».

Проведено ідентифікацію пралісових екосистем  та розроблено карту розміщення пралісів на території Ужанського НПП, які належать до світової спадщини ЮНЕСКО «Праліси та давні букові ліси Карпат і інших регіонів Європи». Що не було проведено в 2006-2007 роках при включенні пралісів на території Ужанського НПП до складу номінації ЮНЕСКО та загрожувало їх виключенню з номінації.

Міжнародна діяльність парку набула позитивної системної динаміки, на території Ужанського НПП з метою підтримки та популяризації природоохоронних територій, історичної та етнокультурної спадщини започатковано міжнародний етно-еко фестиваль «Праліс-фест». З 2016 року на території парку на високому рівні проведено ряд міжнародних заходів, де прийняли участь науковці, екологи, представники владних структур країн Євросоюзу, зокрема українсько-польські Карпатські Дні добросусідства, святкування 15 річниці вступу Польщі в Євросоюз, відзначення 160 річниці падіння найбільшого в Європі метеориту «Княгиня» та ін..

На належному рівні відбувається співпраця з органами місцевого самоврядування,  конструктивні відносини парку з Закарпатською ОДА та Закарпатською облрадою.   Враховуючи той факт, що на Ужанський національний природний парк,  крім функцій охорони територій та наукових досліджень, покладено  і функцію сприяння сталому економічному і соціальному розвитку, тут проводиться чимало заходів, які дозволяють не тільки збільшувати дохідну частину місцевих бюджетів, але і сприяють самодостатності  і  життєдіяльності місцевих територіальних громад. Так, втричі зросли відрахування Ужанського НПП до спеціального фонду Державного бюджету України, значно збільшилися  відрахування до місцевих бюджетів. Нині  Ужанський НПП – активний учасник соціально-економічного та культурного розвитку гірського Великоберезнянського району. Численні зустрічі, заходи, присвячені популяризації природоохоронної діяльності, проведені Ужанським НПП сприяли розумінню у місцевих громадах важливості та невідкладності комплексного збереження і охорони природних екосистем шляхом розширення природно-заповідного фонду.

11 квітня 2019 року підписано Указ Президента України №135/2019 «Про зміну меж території Ужанського національного природного парку» відповідно до якого площа заповідних земель на території Великоберезнянського району збільшиться на 6988 га. і становитиме  57 % території району.

Налагоджена належна співпраця СДО Ужанського НПП, прикордонної служби та поліції. При відсутності спецзасобів, зброї та недостатній кількості транспортних засобів охорона території Ужанського НПП здійснюється на належному рівні.

Також слід відмітити постійне протистояння з головою Великоберезнянської райради Шукаль Я. Ю., основна діяльність якого до обрання головою ради і тепер зосереджена на лісозаготівлі, лісопереробці (є власником  лісопильного ПП «Шукаль») та незаконному видобутку гравію з річки Уж та її притоків.

Значна частина депутатів райради підозрюється в займанні злочинною діяльністю такою, як торгівля людьми, контрабанда, незаконні порубки, браконьєрство. Так, до прикладу, в 2016 році, скориставшись відсутністю Бирковича В.І. у зв’язку з закордонним відрядженням, депутат Великоберезнянської райради 7 скликання від Радикальної партії Ляшка Псяйка І., в минулому працівник міліції, організував незаконне полювання в нічний період доби під час якого застрелив іншого співучасника незаконного полювання діючого начальника дозвільної системи ГУНП в Закарпатській області. Під час намірів полювання фауна від злочинців не постраждала.

До призначення Бирковича В.І. керівником Ужанського НПП на території парку відбувались значні порушення природоохоронного законодавства організовані працівниками СДО Ужанського НПП. Так зокрема тільки в протягом 2012-2013 років здійснені незаконні порубки за якими сума збитків становила 1 018 169 грн..  Що призвело до дестабілізації фінансово-господарського стану протягом 2017-2018 в період примусового стягнення з Ужанського НПП розстроченого штрафу на підставі рішень судів.

За період керівництва Бирковича В.І. Ужанським НПП під час неупереджених планових перевірок були встановлені лише незначні порушення, пов’язані з проведенням складних технологічних процесів підприємцями, що проводили розроблення лісосік, зокрема в 2015 році сума штрафу становила 4961 грн., які сплатив розробник лісосіки, в 2016 році 15520 грн., в даному випадку триває судовий позов до Держекоінспекції, оскільки під час проведення перевірки не були враховані норми Санітарних правил в лісах України при яких допускається пошкодження до 8-10 % ростучих дерев (в залежності від крутизни схилу) під час складного технологічного процесу звалювання деревини. За результатами планових перевірок встановлено відсутність незаконних (самовільних) порубок на території парку за період керівництва Бирковича В.І. установою. З рахунків Ужанського НПП не стягнуто жодної гривні штрафів за незаконні порубки в період керівництва Бирковича В.І. установою, на відміну від попередніх років.

Враховуючи сусідство Великоберезнянського району з двома країнами Євросоюзу Словаччиною та Польщею значна частина місцевих жителів займається контрабандною діяльністю та торгівлею людьми. Деякі  «міграційні» шляхи контрабандистів проходять територією Ужанського НПП https://tsn.ua/groshi/zakarpatski-klani-aktivisti-rozkrili-korupciyni-shemi-yaki-v-regioni-diyut-rokami-458743.html.

У зв’язку з чим Ужанський НПП перебуває у сфері інтересів кримінальних груп, які намагаються призначити на посаду директора Ужанського НПП потрібну їм особу, яка буде закривати очі на браконьєрство, дозволяти вирубки, влаштовувати на роботу працівниками парку контрабандистів, для безперешкодного доступу до кордону під приводом природоохоронної діяльності.

На підставі «скарг» зацікавлених осіб в Ужанському НПП за 5 минулих років проведено більше 15 позапланових безрезультатних перевірок, тільки Державною екологічною інспекцією та її територіальними органами. Майже всі перевірки проведені з порушенням чинного законодавства. Проведення даних перевірок на рівні Держекоінспекції лобіює уродженець м. Мукачево, заступник голови ДЕІ Ураїни Віктор Канцурак  (https://antikor.com.ua/articles/135017-nepotopljaemyj_kantsurak, http://wwf.panda.org/?266450/liudy-yanukovycha-v-minekologii, https://www.pravda.com.ua/news/2016/04/26/7106767/ ). Про незаконні дії керівників Держекоінспекції, зокрема Канцурака В., стосовно Ужанського НПП, було повідомлено Мінекоенерго листом 327 від 06.09.2019 року, після чого посилився тиск на директора Ужанського НПП.

В підтвердження особливого не тільки політичного, але і «економічного» інтересу Петьовок є сюжет програми «Гроші» від 25.10.2018 року( https://1plus1.ua/groshi/novyny/hto-ohoronae-nasih-ditej-u-skolah-sogodni-v-programi-grosi) в якому показано як прямо у сесійній залі нардеп Василь Петьовка надсилав із свого телефону СМС із проханням «по можливості» заблокувати Закон щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму. Згодом цей самий депутат обговорював у СМС-повідомленях  транспортування фур із цигарками за кордон. А Ужанський НПП, який простягається вздовж українсько-словацького та українсько-польського кордону як раз підходить для подібних брудних схем мукачівських власників депутатських мандатів.

Так в 2016 році за зверненням нардепа Петьовки В. в Ужанському НПП була проведена позапланова перевірка Урядовою комісією. За результатами перевірки порушень зазначених у запиті Петьовки В. не виявлено.

З залученням, ще одного «відомого» жителя Березнящини Каменци В. https://trubyna.org.ua/novyny/zakarpatski-aktyvisty-kupliaiut-antykoruptsiini-posvidchennia-zhurnalistiv-foto/, в минулому працівника СБУ, якого, як відомо з оперативних джерел, за організацію контрабанди та нелегальне переміщення людей до Євросоюзу територією Ужанського НПП було затримано та « по-тихому» звільнено, вище згадані особи постійно організовують різні провокації на території Ужанського НПП.

Користуючись, тим, що до складу Ужанського НПП без вилучення у постійних користувачів входять землі місцевих громад, де населення проводить розчистки земель сільськогосподарського призначення та одночасно заготовляє собі дрова для опалення, псевдо-активісти збурюючи громадськість та намагаючись безпідставно звинуватити керівництво Ужанського НПП видають, розчистки пайових територій за незаконні порубки на території  парку.

Так  за останні роки з метою дестабілізації роботи Ужанського НПП на підставі безпідставних звернень «зацікавлених» осіб було порушено ряд кримінальних проваджень, які були завершені у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зокрема за заявами псевдо-активістів були порушені кримінальні провадження №1201807007000096 від 28.03.2018 року та №12017070070000242 від 14.07.2017 року за фактом незаконної порубки нібито на території Ужанського НПП. Згідно схеми розпаювання ці території належить до земель пайового фонду колишнього колгоспу «Бескид» про, що неодноразово інформував Ужанський НПП. Однак, Держекоінспекція безпідставно надала неправдиву довідку керівництву Мінприроди  про 1 млн. 363 тис. грн. збитків завданих незаконною порубкою нібито на території парку, на підставі чого псевдо-активісти та не чисті на руку екологи вимагали звільнення директора Ужанського НПП. В результаті досудового розслідування було підтверджено інформацію Ужанського НПП, що дані ділянки не входять до складу парку, кримінальне провадження закрите на стадії досудового розслідування. Відповідно до листа ДП «Закарпатського науково-дослідного та проектного інститут землеустрою», ділянка (місце порубки) згідно координат наданих слідством в рамках кримінального провадження знаходиться за межею Ужанського НПП.

З метою спростування неправдивої інформації про численні кримінальні проводження проти керівництва Ужанського НПП, парк звернувся до Національної поліції, Прокуратури, СБУ. З отриманих відповідей видно, що більшість проваджень про які повідомляють псевдо-активісти не існує, а ті які є не стосуються керівництва парку і в жодній з цих справ працівники Ужанського НПП не перебувають ні в якості підозрюваних, ні в якості затриманих. Так, згідно листа Великоберезнянського ВП станом на 25.11.2019 року на стадії досудового розслідування перебуваю 4 кримінальні провадження, два з яких з 2013 року інші два №12017070070000387 від 01.11.2017 та №12019070070000347 від 17.09.2017 року заявником по яких є Ужанський НПП і порушення виявлене працівниками Ужанського НПП.

Також інформуємо Вас, що на підставі запиту «зацікавлених» осіб Національним агентством з питань запобігання корупції проведено повну перевірку декларації Бирковича В.І. та не виявлено жодних порушень Закону України «Про запобігання корупції» зі сторони директора Ужанського НПП.

«Туристична активність парку за останній роки значно зросла, проводиться багато заходів, які залучають громадськість, – каже Владислав Мірутенко, член науково- технічної ради Ужанського НПП, к.б.н.,  – Проводиться відкрита політика щодо залучення інвестицій. Тут є певні нюанси, пов’язані з географічним та історичним розташуванням. Адже регіон, на території якого розташований парк, не є найбагатшим». «Ще 5-6 років тому про Ужанський національний парк знали небагато. Може чули щось про дідо-дуб, туристичні стежки і Стужицю, – додає Федір Куртяк, член науково-технічної ради Ужанського НПП, завідувач кафедри зоології УжНУ – З того часу парк став реальним брендом, суттєво «виріс». Є цілі напрямки досліджень, які проводяться на території парку. Парк діє і про нього чути!»

Павло Федака, член науково-технічної ради Ужанського НПП також розповів про допомогу учасникам бойових дій, які здійснювалися адміністрацією парку. «У 2017 році 

на базі Ужанського НПП був заснований Всеукраїнський форум учасників бойових дій «Загартовані війною», проводили його і у 2018 році. Учасники АТО мали можливість поспілкуватися , оздоровитися, відбулися спортивні турніри, – каже Павло Федака. – На жаль, у 2019 р. ми не змогли провести національний форум, бо виникли питання дестабілізації роботи парку, позапланові перевірки». 

З часу створення парку започатковано роботу наукового відділу. Про це детальніше розповіла Неля Коваль, науковий співробітник Ужанського НПП. «За ці роки науковці дослідили 507 видів хребетних та 1922 види безхребетних. Кожен виявлений новий вид — це для нас велике досягнення. Доступ науковців для досліджень був дуже важким, але вдалося налагодити місток між державними прикордонними структурами та науковцями, щоб ми змогли потрапляти на такі території. За останні роки у 4 рази збільшилась кількість ідентифікованих видів фауни». За словами Нелі Коваль, понад 10 років науковці парку проводять дослідження кажанів, яких є цілі колонії. Виявлено поселення бобрів на висоті 900 м. Живуть на території парку цілі колонії птахів тощо. Через різноманіття фауни, в парку планують запустити фототуризм, облаштувати спеціальні споруди з великою площею для спостереження за тваринами. 

Марина Заяць, голова ради трудового колективу Ужанського НПП розповіла про проблеми, які перешкоджають ефективній роботі нацпарку. «Територія, де розташований Ужгородський НПП, прикордонна. Раніше, до 2014 року там фіксували контрабанду. З того часу проблему вирішили, що посприяло потеплінню в комунікаціях з прикордонниками. Але з’являються періодично громадські активісти (чи ті, хто себе ними називає), які заявляють про фейкові рубки у парку. Територія, нагадаю, закріплена за трьома користувачами, і парк не відповідає за сільські території. Ще з 2013 року В.Каменца, який представлявся то пресою, то помічником нардепа, подавав різні запити у парк, заявляв про незаконні рубки, що не відповідало дійсності, – каже Марина Заяць.– Потім у 2016 році було звернення нардепа В.Петьовки, проведена велика перевірка, яка засвідчила відсутність тих речей, про які заявляв нардеп. І при цьому наша райрада і адміністрація надали лист прохання у міністерство призначити директором парку людину, яка має мисливський квиток та дестабілізує роботу нацпарку». За словами Марини Заяць, парку хочуть нав’язати керівником В.Каменцу, то ж колектив вирішив звернутися до міністерства через тиск новопризначеного директора та спроби заволодіти майном. Крім того був напад на заступника директора Ужанського НПП, відкрито кримінальне провадження. 

За словами Віктор Бирковича, складна ситуація з призначенням керівництва у всіх національних парках Закарпаття. «Нема директора у Карпатському біосферному заповіднику, НПП «Зачарований край» та інших», конфлікти з нацпарками стають масовими, – каже Віктор Биркович. – Водночас «наверху» не можуть розібратися з чиновниками з Мінприроди, яке об’єднали з Міненерго, бракує фахівців та компетентних у нашій сфері людей». 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *