На Ужгородщині триває “війна” за контроль над Оноківською сільрадою

На Ужгородщині триває “війна” за контроль над Оноківською сільрадою

Волюнтаристські методи керування голови Оноківської сільради Марії Коваль-Мазюти призвели до того, що депутатський корпус був фактично усунутий від впливу на прийняття рішень в громаді. Коштами однієї з найбагатших громад Закарпаття розпоряджалася одна особа.

Захмарні премії, заключення мутних цивільно-правових угод на мільйони гривень викликали невдоволення не тільки депутатів, але й простих мешканців громади.

Ясно, що у не у всіх депутатів-опозиціонерів чисті помисли. Є серед них і особи з негативним шлейфом махінаторів які ласі поживтися за рахунок бюджетних коштів, але на даному етапі важливо зупинити бюджетні апетити пані Марії.

Конфлікт вже вийшов за межі громади і в ньому опосередковано беруть участь “небожителі” з Верховної Ради України, Закарпатської ОДА.

За подіями уважно стежить і Сектор безпеки Добровольчого батальйону “Сонечко”. Аналітик добробату Назарій Мудрий розповсюдив з цього приводу повідомлення: “Марія Коваль-Мазюта, керівники Оноківської ОТГ не має жодного відношення до ДРБ “СОНЕЧКО” УПА, не є волонтером підрозділу, не здійснює підтримку, не надає жодної допомоги бійцям “СОНЕЧКО” УПА.

Заява була здійснена у відповідь на намагання головихи знайти “дах” у підрозділу.

ДРБ “Сонечко” не торгує національними інтересами України.

 

Нижче подаємо документ в якому багато тексту.

Коротка суть  – наразі усунути з посади у законний спосіб голову сільради складно, тому депутати пропонують замінити свиту, яка “грає королеву”: достроково припинити повноваження секретаря Оноківської сільської ради Т. Гирич; достроково припинити повноваження заступників голови Оноківської сільської ради; розпустити виконавчий комітету Оноківської сільської ради; внести зміни до складу постійних комісій Оноківської сільської ради.

ДЕПУТАТИ ОНОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         вул. Підгірна, 21/1, м. Ужгород, 88000 тел.: 0666913160

Голові Оноківської сільської ради Коваль-Мазюті Марії Юріївні

89412, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Оноківці, вул. Головна, 59

ЗАЯВА

Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Пунктами 2, 3, 4 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання як утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск; обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом.

Вважаємо, що повноваження секретаря Оноківської сільської ради Гирич Т. мають бути достроково припинені, у зв’язку з системним незабезпеченням покладених на неї повноважень Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», які полягають у наступному.

 

Відповідно до пункту четвертого частини третьої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів.

В той же час, з моменту призначення Гирич Т. секретарем ради остання допускала систематичне не виконання вимог пункту четвертого частини третьої статті 50 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо оприлюднення проектів нормативно-правових актів та рішень органів місцевого самоврядування, розроблених відповідними розпорядниками, не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Зокрема, проаналізувавши інформацію розміщену на офіційному веб-сайті Оноківської сільської ради за період часу діяльності ради 8-го скликання, вбачається, що секретарем ради жодного разу не здійснено своєчасне, у межах визначеного законом 10-деннного строку оприлюднення проектів рішень сесії Оноківської сільської ради.

Недотримання секретарем Оноківської сільської ради своїх повноважень, в цій частині, грубо порушує право громадян на доступ до публічної інформації. Окрім того, не забезпечується належна можливість депутатам ради підготуватись до розгляду питань на сесії ради.

Водночас, Законом України “Про правовий режим воєнного стану” дещо змінено здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноваження в умовах воєнного стану.

Так, згідно ч.10 ст.9 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” у період дії воєнного стану на акти органів місцевого самоврядування, військово- цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проектів актів), частини четвертої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України “Про державну допомогу суб`єктам господарювання”.

Згідно п.3 ч.2 ст.16 Регламенту Регламенту Оноківської сільської ради (далі Регламент) секретар ради повідомляє депутатам і доводить до відома населення

інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Відповідно до ч.7 ст.25 Регламенту рішення про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у ВИНЯТКОВИХ ВИПАДКАХ – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради .

Разом з тим, секретар ради своєчасно не доводить до відома депутатів рішення про скликання чергової сесії ради, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Оскільки через воєнний стан оприлюднення проєктів рішень сесії ради на сайті ради не здійснюється то фактично єдина можливість депутатів ознайомитись зі змістом питань, які підлягають розгляду на сесії – це отримання такої інформації від секретаря ради.

Також, незважаючи на те, що рішення про скликання чергової сесії Ради може бути доведено до відома депутатів не пізніш як за день до сесії лише у виняткових випадках, такі випадки у раді набули системного характеру, при чому жодного разу не було конкретизовано наявність якого саме виняткового випадку стало підставою для доведення до відома депутатів рішення про скликання чергової сесії ради пізніш як за 10 днів до сесії.

Також, частиною 9-2 ст.32 Регламенту передбачено, що секретар ради забезпечує депутатів необхідною кількістю копій проєктів рішень до початку відповідного пленарного засідання за депутатським запитом, наданим не пізніше ніж за 1 день до засідання.

У свою чергу, несвоєчасне повідомлення секретарем ради депутатів про час і місце проведення сесії ради унеможливлює звернення із запитом щодо отримання відповідних копій проєктів рішень у межах визначеного Регламентом строку.

Факт завчасного не ознайомлення депутата із проєктом рішення сесії Ради фактично порушує його право на участь у процесі прийняття такого рішень та передбачає не лише формальне голосування за рішення в сесійній залі, але й завчасну обізнаність про наявність запропонованого до розгляду рішення та подальшу участь у його обговоренні до моменту прийняття.

Варто також зауважити, що за фактом підробки рішення сесії Оноківської сільської ради Ужгородським РУП розпочато досудове розслідування, що серйозно шкодить авторитету органів місцевого самоврядування та спричиняє недовіру суспільства до них.

Такі випадки, на нашу думку, зумовлені, у тому числі, через не своєчасну підготовку секретарем ради проєктів рішень сесії ради та належне доведення їх змісту до відома депутатів.

Всі ці факти вказують, що секретарем ради Гирич Т., систематично не виконується норма пункту четвертого частини третьої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки не забезпечується дотримання строків оприлюднення проектів рішення ради.

Відповідно до пункту сьомого частини третьої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар ради сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. В даному випадку також вбачається неналежне виконання секретарем Гирич Т. своїх повноважень.

Зокрема, відповідно до ч. ст. 81 Регламенту запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

Згідно з частинами 5 та 6 цієї ж статі депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

Разом з тим, наявні факти не надання секретарем ради на вимогу депутатів записів та протоколів засідань ради.

Вважаємо, що допущення вищевикладених порушень секретарем Оноківської сільської ради Гирич Т., є достатньою причиною для дострокового припинення повноважень секретаря.

Окрім того, рішенням Оноківської сільської ради Гирич Т. включено до персонального складу виконавчого комітету Оноківської сільської ради, в зв’язку з обранням її секретарем Оноківської сільської ради, оскільки посада секретаря включена до кількісного складу виконкому. Як наслідком припинення повноважень секретаря Оноківської сільської ради, має бути і виключення Гирич Т. із складу виконавчого комітету Оноківської сільської ради.

 

Окрім цього, вважаємо, що повноваження заступників голови Оноківської сільської ради мають бути достроково припинені через наявний суспільний резонанс у зв’язку із неналежним виконанням останніми своїх повноважень та невідповідність займаній посаді.

Також, вважаємо подальше перебування членів виконавчого комітету на службі в органах місцевого самоврядування є неможливим (недоцільним) та таким, що негативно позначається на діяльності органів місцевого самоврядування.

Згідно до статті 26 ЗУ «Про місце самоврядування» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються, зокрема, такі питання, як: розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету та прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

Тобто, виходячи з приписів наведеної норми, прийняття рішення щодо затвердження та внесення змін до місцевого бюджету, є виключною компетенцією ради, тобто є її дискреційними повноваженнями.

Згідно ст. 30 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Разом з тим, рішенням виконавчого комітету No482 від 02.09.2022 внесені зміни до бюджету Оноківської сільської територіальної громади затвердженого рішенням сільської ради від 22.12.2021 No884-ХІІ-VІІІ «Про бюджет Оноківської сільської територіальної громади на 2022 рік», що прямо суперечить ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування».

Звертаємо увагу, що Оноківська сільська рада Закарпатської області не розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій та не перебуває в тимчасовій окупації чи оточенні (блокуванні). З часу введення в Україні воєнного стану рада працює в штатному режимі та жодного разу не припиняла своєї діяльності. У тому числі, весь склад депутатів Оноківської сільської ради, з часу введення воєнного стану, перебуває в межах територіальної громади, а тому у ради наявна об’єктивна можливість приймати віднесені до її компетенції рішення щодо виконання та формування місцевого бюджету.

Тобто має місце перевищення повноважень виконавчим комітетом при прийнятті рішень.

Про факт неналежно виконання своїх обов’язків членами виконавчого комітету свідчить і те, що останні здійснюють голосування за прийняття рішень без підготовки відповідних проектів, що може мати негативні наслідки у виді підробки рішень.

Також, вважаємо, що з метою оптимізації роботи ради необхідно внести зміни до складу постійних комісій ради.

Вважаємо, що питання дострокового припинення повноважень секретаря, заступників голови ради, розпуск виконавчого комітету та внесення змін до складу постійних комісій Оноківської сільської ради є винятковим і таким, що підлягає негайному розгляду на сесії Оноківської сільської ради, заради зупинення порушень законодавства.

Згідно ч.1 ст. 46 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні» сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Частиною 7 цієї ж статті визначено, що сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Згідно ч.5 ст.25 Регламенту Оноківської сільської ради сесія Ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

Враховуючи наведене вище та керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Оноківської сільської ради

просимо:

1. скликати позачергове пленарне засідання сесії Оноківської сільської ради із включенням до порядку денного цієї сесії наступних питання:

1.1. про дострокове припинення повноважень секретаря Оноківської сільської ради;

1.2. про дострокове припинення повноважень заступників голови Оноківської сільської ради;

1.3. про розпуск виконавчого комітету Оноківської сільської ради;

1.4. про внесення змін до складу постійних комісій Оноківської сільської

ради.

З повагою –

депутати Оноківської сільської ради

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *