Категорії Новини

Інвалідам допомогли молоді науковці

інвалідиУ сучасних соціально-економічних умовах одним з пріоритетних завдань українського суспільства є підтримка і соціальний захист інвалідів. Основні зусилля суспільного загалу в цьому напрямі спрямовані на надання цій категорії громадян рівних із іншими можливостей реалізації усіх конституційних прав і свобод, що є ознакою сучасного демократичного розвитку

До цього процесу долучаються бібліотечні установи, формуючи бібліотечно-інформаційні ресурси, орієнтовані на різноманітні категорії користувачів, зокрема осіб із особливими потребами. Сьогодні в Україні існує 79 спеціалізованих бібліотек для обслуговування користувачів з вадами зору при осередках Українського товариства сліпих, спеціалізовані книгозбірні для глухих, що діють в осередках Українського товариства глухих. Станом на 2008 рік за результатами опитування Української бібліотечної асоціації у публічних бібліотеках України було лише 26 комп’ютерів, на яких інстальоване спеціальне програмне забезпечення для незрячих, серед яких 17 знаходяться в обласних бібліотеках, 9 – у міських і районних.

В рамках програми “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)”, що реалізується за фінансової підтримки Посольства США в Україні, у публічних бібліотеках розпочато створення центрів для обслуговування осіб із особливими потребами. В міру можливого до цього процесу долучилися інші бібліотеки, серед яких книгозбірні спеціальних шкіл та вищих навчальних закладів. Але для інформаційного забезпечення 2,7 млн. інвалідів цього недостатньо. На сьогодні продовжує побутувати концепція, яка спираючись на попередній, традиційний досвід обслуговування читачів бібліотек, пропонує і надалі здійснювати бібліотечне обслуговування інвалідів в окремих спеціальних бібліотеках, діяльність яких ґрунтується на виокремленні певної форми нозології.

Цю систему інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів загалом можна означувати та характеризувати в соціокомунікаційному аспекті як сегрегаційну. Основний принцип бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами базується на соціокомунікаційній сегрегації і полягає у цілеспрямованій штучній відособленості цих соціальних груп, формуванні для них окремих профільних як бібліотечних, так і загалом соціокультурних установ. Виправити ситуацію, що формувалася впродовж тривалого часу, зокрема в соціокомунікаційній галузі, одномоментно не вдасться. Назріла об’єктивна необхідність запровадження концептуальних, системних змін, що ґрунтувалися б на науковому та науково-методичному забезпеченні процесів трансформації бібліотечних інститутів, проведенні серйозних організаційних, матеріально-технічних, фінансових, технологічно-інноваційних ініціатив та заходів, що реалізовувались би на загальнодержавному рівні. При цьому необхідно розробити нові підходи до формування інформаційних ресурсів, поєднати традиційні та інноваційні інформаційні технології в обслуговуванні користувачів з особливими потребами в Україні.

Вищенаведені аргументи зумовили та окреслили проблему дослідження, саме якою займаються молоді науковці від імені Національного університету «Львівська політехніка» та Карпатського університету імені Августина Волошина, а саме:

Кут Василь Іванович , к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та аналітики Карпатського університету імені Августина Волошина;

Демчук Андрій Володимирович , аспірант кафедри інформаційні системи та мережі Національного університету «Львівська політехніка»;

Малиновський Остап Богданович , аспірант кафедри інформаційні системи та мережі Національного університету «Львівська політехніка»;

Ржеуський Антоній Валентинович , бібліотекар НТБ Національного університету «Львівська політехніка».

Результати дослідження молодих учених впроваджено у практику діяльності “Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами” Національного університету “Львівська політехніка” та інших установах.

Колективна робота вище зазначених молодих науковців «Бібліотечне обслуговування користувачів із особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із врахуванням нозологій» висувається на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Залиште відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *