Відійшов у вічність Ігор Студеняк – проректор УжНУ

Відійшов у вічність Ігор Студеняк – проректор УжНУ

Пішов з життя проректор з наукової роботи УжНУ, заслужений професор УжНУ, доктор фізико-математичних наук, заслужений працівник науки і техніки України Ігор Петрович Студеняк.

Народився 12 січня 1960 р. у м. Рахів Закарпатської області. У 1977 р. закінчив Ужгородську СШ №1 і вступив на фізичний факультет Ужгородського державного університету. У 1982 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю фізика і продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі фізики напівпровідників. Під керівництвом О.М. Борця займався дослідженням оптичних властивостей сегнетоелектриків та напівпровідників. 31 жовтня 1986 р. в Чернівецькому державному університеті захистив дисертацію “Оптичні, діелектричні властивості і фазові переходи в кристалічних халькогалогенідах Cu6PS5I (Br, Cl) і SbSI “ і здобув учений ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Після завершення навчання в аспірантурі з 1986 по 1989 рр. працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника науково-дослідного сектора Ужгородського державного університету.

З грудня 1989 р. займався педагогічною діяльністю на посаді асистента кафедри фізики напівпровідників, а з листопада 1992 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри. Вчене звання доцента йому присвоєно 26 грудня 1996 р.

27 лютого 2003 р. в Інституті фізики НАН України захищає дисертацію “Ефекти розупорядкування та фазові переходи в складних халькогенідах та халькогалогенідах” і йому присвоєно вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. З вересня 2002 р. працював на посаді професора кафедри фізики напівпровідників. 19 лютого 2004 р. йому присвоєно вчене звання професора. Заслужений діяч науки і техніки України.

06.2005 – 10.2012 – проректор з наукової роботи Ужгородського національного університету.

07.2005 – 02.2015 – завідувач кафедри прикладної фізики фізичного факультету УжНУ.

12.2014 – до теперішнього часу працював проректором з наукової роботи ДВНЗ  «УжНУ».

І.П. Студеняк – відомий спеціаліст в області фізики твердого тіла, вів активну наукову роботу по вивченню оптичних властивостей напівпровідників, фероїків та суперіонних провідників з різними типами фазових переходів; дослідженню впливу на них різних типів розупорядкування кристалічної гратки, індукованих дією зовнішних факторів; вивченню можливостей практичного застосування досліджуваних матеріалів в оптичних пристроях різного функціонального призначення. Його роботи опубліковано у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових журналах, а також оприлюднено на багатьох авторитетних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. І.П. Студеняк є автором та співавтором більше 180 наукових праць та навчальних посібників.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Новини партнерів

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *