Закарпатські політологи готові до нових вимог життя

лендьелПолітолог Мирослава Лендьел: «Сучасний студент – це активна молода людина, яка чітко усвідомлює, чого вона хоче досягнути у житті, в тому числі в професійному плані»
Незабаром пролунає останній дзвоник для випускників шкіл, технікумів, коледжів. Перед багатьма постане одвічне питання – куди піти навчатися далі?
Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю із виконувачем обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків УжНУ, завідувачем кафедри політології і державного управління, доктором політичних наук, професором Мирославою Лендьел.
– Мирославо Олександрівно, декілька слів про спеціальність «Політологія».
– Якщо пропонувати зацікавленому читачу суху інформацію, то відзначу, що на даний час кафедра політології і державного управління забезпечує підготовку фахівців за двома спеціальностями – «Політологія» та «Державна служба». Підготовка політологів здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання 4 роки (8 семестрів), кваліфікація «Бакалавр політології»; «Спеціаліст» – з терміном навчання 1 рік (2 семестри), кваліфікація «Політолог. Викладач суспільних наук»; «Магістр» – термін навчання 1 рік (2 семестри), кваліфікація «Магістр політології. Викладач суспільних наук». Зауважу, що навчання на заочній формі навчання за програмою бакалаврату триває 5 років; є можливість здобувати кваліфікацію спеціаліста та магістра заочно, що є цікавою пропозицію для осіб, які вже працюють. Підготовка державних службовців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», термін навчання 1 рік (3 семестри).
– Яким є кадровий потенціал кафедри?
– Я впевнена, що наші кадри можуть забезпечити якісну підготовку фахівців-політологів. Сьогодні до її складу входять 27 викладачів. Співробітники кафедри забезпечують навчальний процес шляхом використання колективних і авторських навчальних посібників, поміж них: «Політологія: підручник» (2008 р.), «Політична наука: Навчально-методичний посібник» (2009 р.) та ін. Відзначу, що підручник «Політологія», який схвалений Міністерством освіти і науки України, був перевиданий вже декілька разів, що свідчить про його популярність, а, отже, високий науковий і методичний рівень популярності серед викладачів та студентів спеціальності «Політологія». Своєрідною «родзинкою» підручника є додаток у формі CD-диску, де представлені програма навчального курсу «Політологія», методичні матеріали до написання наукових робіт студентів, а також тестові завдання для самоконтролю.
– Чи співпрацює кафедра політології і державного управління з практиками у цій галузі?
– Політологія – це наука, завданням якої є вдосконалення «світу політики», який нас оточує, а державного управління – процесів взаємодії між державою і суспільством. Саме тому, ми готуємо наших випускників до практичної «перетворюючої» діяльності. Студенти мають можливість проходити практику в осередках політичних партій, місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування і частина з них залишаються працювати в них після завершення навчання. Окрім того, наші викладачі є бажаними учасниками конференцій, круглих столів, семінарів, що проводяться владними структурами, а політики та управлінці, у свою чергу, запрошуються на наукові форуми, що організовуються нашою кафедрою. Студенти беруть участь у проведенні соціологічних та інших прикладних досліджень. Водночас у навчально-педагогічному процесі ми дотримуємося принципу політичної неупередженості. Це підтверджує активна співпраця студентів і викладачів на базі Інституту політичної регіоналістики та Інституту Центральної Європи, які діють при університеті.
– Чи бере участь кафедра у міжнародному співробітництві?
– Наші викладачі та студенти кафедри активно співпрацюють із ученими сусідніх держав, у тому числі й у рамках підписаних двосторонніх міжнародних угод. Серед таких: Інститут політології Пряшівського університету та філософський факультет Кошицького університету імені П. Шафарика (Словацька Республіка), кафедра політології Жешувського університету (Республіка Польща), Ніредьгазький педінститут (Угорщина), Інститут досліджень меншин Центру суспільних наук Угорської Академії наук м. Будапешт (Угорщина), Університет м. Клуж-Напока імені Бабеш-Бояї, Музей історії Сату-Маре (Румунія), інші. Крім того, співробітники та студенти спеціальності «політологія» є бенефіціарами програм Вишеградського фонду, інших міжнародних ініціатив.
– Мирославо Олександрівно, розкажіть, будь-ласка, про новий напрям – «Державне управління».
– Минулого року кафедрою був здійснений перший набір студентів у магістратуру за спеціальністю «Державна служба». Термін навчання складає 1 рік (3 семестри). Лекції студентам читають досвідчені практики та науковці з державного управління. Наразі фах державного службовця здобувають 19 студентів, переважна більшість яких є державними службовцями, громадсько-політичними діячами, представниками органів місцевого самоврядування, депутатами різних рівнів.
– Хто може здобувати фах державного службовця?
– Прийом абітурієнтів у магістратуру за напрямом «Державна служба» здійснюється на базі повної вищої освіти, тобто вступник повинен мати диплом спеціаліста або магістра.
– Які дисципліни студенти-політологи та державні службовці вивчають в УжНУ ? Які існують можливості для проведення дозвілля?
– Кафедра політології і державного управління забезпечує викладання для майбутніх політологів широкого спектру дисциплін, які мають теоретичний чи прикладний характер. Мова йде про такі: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Теорія політичного конфлікту», «Сучасний парламентаризм», «Елітологія», «Політична антропологія», «Політична ідеологія», «Політична психологія», «Соціальна філософія», «Порівняльна політологія», «Політична культура», «Теорія міжнародних відносин», «Етнополітологія», «Світовий процес і геополітика», «Паблік рилейшнз», «Виборче право» та інші.
Хочу зауважити, що з вересня цього року кафедра переходить на новий навчальний план, згідно з яким запроваджується спеціалізація, тобто вивчення тематичних курсів за такими актуальними спрямуваннями як «Політична регіоналістика. Етнополітика» та «Публічна політика та управління».
Без сумніву, студентське життя не можна назвати повноцінним, якщо воно обмежене лише навчанням. Саме тому, факультет суспільних наук, у структурі якого діє кафедра, дає можливість не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитись духовно, різнопланово розкритись та проявити себе. Свідченням цього є активна участь наших студентів у значній кількості культурних, суспільно-громадських та спортивних заходів. Традиційно ФСН проводить фестиваль «Студентський смак», де студенти змагаються в приготуванні бограчу та плову. За роки існування факультету наші студенти активно брали участь у всіх можливих заходах університету, і не тільки: «Міс та Містер УжНУ», «Студентська весна», акція «Серце до серця» та «Зроби місто чистим», приєднання до акції присвяченої до Дня боротьби зі СНІДом, відзначення річниць Карпатської України, УПА, Голодомору, інших суспільно значимих подій.
– Як Ви можете охарактеризувати сучасного студента?
– Сучасний студент – це активна молода людина, яка чітко усвідомлює, чого вона хоче досягти у житті, в тому числі в професійному плані. Тому викладач, який теж вважає себе сучасним, не може застосовувати авторитарні методи у взаємодії зі студентством: успіх має той педагог, який може зацікавити своїм предметом, переконати студента у важливості знань та навичок, які він здобуває, навчаючись в Ужгородському національному університеті. Водночас, молоді потрібно запропонувати можливість брати участь у наукових заходах, практичній діяльності у сфері політики та управління, тоді кожен студент може розкрити свій потенціал. При тому, стараємося не відставати від сучасних технологій: кафедра має сторінку у соціальній мережі Фейсбук та ВКонтакті, які є інформаційними майданчиками для взаємодії між викладачами, студентами, колишніми випускниками спеціальності чи її партнерами й друзями.
– Де після завершення навчання зможуть працевлаштуватися ваші випускники?
– Випускники спеціальності «Політологія» мають змогу працевлаштуватися у державних установах, політичних партіях, громадських організаціях, асоціаціях, фондах, а також працювати в якості політолога в наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних процесів. Водночас, наш випускник може працювати у сфері гуманітарних і соціально-політичних питань в інститутах державної влади, органах місцевого і регіонального самоврядування.
Оскільки, випускники здобувають спеціальність «Політолог. Викладач суспільних наук», то отримують можливість викладати у вищих навчальних закладах І – ІІ та ІІІ – ІV рівнів акредитації. Кращі випускники кафедри, які виявили нахили і здібності до наукової роботи можуть продовжувати навчання в аспірантурі, яка діє при кафедрі. Якщо підсумовувати, то випускник-політолог може працювати і в освітянській сфері, а також бути практиком, водночас, є можливість зайнятися наукою. Чому б не скористатися таким шансом?
– Яким Ви бачите розвиток кафедри в найближчому майбутньому?
– Наше найближче завдання – пройти чергову акредитацію спеціальності «політологія», до чого співробітники кафедри посилено готуються. Влітку цього року плануємо разом з деякими іншими підрозділами УжНУ опублікувати колективну монографію «Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть», яка буде використовуватися у навчальному процесі, і, водночас, свідчитиме про високий науковий рівень наших викладачів. Цей продукт є своєрідним підсумком наукової діяльності моїх колег, адже, упродовж останніх років світ побачили багато одноосібних монографій, і, водночас, початком запровадження навчальної моделі «наука – публікація – навчання». Саме за такою схемою діють навчальні заклади в Європейському освітньому закладі, до якого українські виші прагнуть долучитися. Однак, без сумніву, топ-завдання на літо 2014 року долучити до нашого середовища 40 талановитих абітурієнтів-«денників» і 40 студентів заочної форми навчання. Мої колеги, наші студенти вже розпочали зустрічі з абітурієнтами, щоб розповісти їм про можливості навчання в УжНУ та особливості фаху політолога.
– Ваші побажання майбутнім вступникам?
– Незабаром пролунає останній дзвоник і тисячі учнів залишать стіни своїх шкіл. Це перше в житті серйозне випробування – вступ до вищого навчального закладу. Я бажаю усім абітурієнтам у 2014 році упевнено скласти незалежне тестування та з радістю запрошую майбутніх вступників до дружньої сім’ї кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Якщо у Вас виникають якісь запитання до мене, не вагайтеся, пишіть на сторінку «Кафедра політології» у Фейсбуку чи на мою електронну пошту: mlendel@bagel.com.ua
Розмовляв
Віктор ПЕТРЕЦЬКИЙ

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Новини партнерів

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *