Народна рада Закарпаття виступила проти сімейно-кумівських кланів

НРЗ27 травня  в м. Ужгороді відбулося чергове засідання президії Народної ради Закарпаття (громадсько-політичної коаліції), участь в якому взяли уповноважені представники членів-організацій коаліції.

В ході засідання члени президії Народної ради Закарпаття обговорили результати виборів президента України, які відбулись 25 травня 2014 року,   оцінили сучасний стан суспільно-політичної ситуації в державі і в Закарпатській області, та прийняли прогрмане звернення до співвітчизників, українських політичних партій і громадських організацій, та новообраного президента України Петра Олексійовича Порошенка (текст додається).

Також президія Народної ради Закарпаття головним своїм гаслом затвердила вигук – «За Україну Соборну без оліграхічно-владного свавілля, сімейно-кумівських кланів, корупції і зрадництва».
Учасники зібрання наголосили на тому, що не зважаючи на проголошені політичні переміни в Україні, на привеликий жаль, в державі так і не відбулось реального та належного перезаватаження державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) та місцевого самоврядування. Практично всі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, як провило не залежно від вікової категорії та політично-партійного забарвлення,  продовжують посідати одні і тіж особи, або їх політичні спадкоємці,  які впродовж  23 років  панування неокомуністичного кланово-олігархічного режиму часів правління Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януквоича, а на Закарпатті, зокрема, впродовж останніх 15 років – сімейно-кумівського олігархічного клану Віктора Балоги, призвели до цинічного пограбування українського народу та  національних багацтв, утвердили корупцію та кланово-оліграхічну систему правління, знецінили моральні засада взаємовідносин між людьми, породили цілковиту систему хабарництва та злочинного сімейно-кумівського проктекціонізму. Зважаючи на це, всі чесні і патріотично налаштовані співвітчизники, територіальні громади, представники українстких політичних партій та громадських організації повинні  смоорганізуватись і домагатись 100 % перезаванатеження влади, без проведення якої наше суспільство не зможе зробити належного і позитивного поступу в своєму розвитку. Народ повине усвідомити і пам’ятати про те, що суверенним і головним носієм влади в Україні є її громадяни, а не казнокради, хабарники, корупціонери та олігархи. Тож заслон корупції, сімейно-кумівським та олігархічно-владним кланам може постави тільки самоорганізований народ.

Участь в обговоренні питань порядку денного засідання президії Народної ради Закарпаття, зокрема,   взяли: Віктор Вс. Бедь, Петро Станко, Павло П. Федека, Євгеній Молнар, Василь Банк,  Михайло Удут, Валерія  Сіка, Андрій Кич, Юрій Дранчак та інші.

Прес-служба НРЗ

 

ЗВЕРНЕННЯ

НАРОДНОЇ РАДИ ЗАКАРПАТТЯ

ДО СПІВВІТЧИЗНИКІВ, УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ПОРОШЕНКА

Дорогі співвітчизники, представники українських політичних партій і громадських організацій! Шановний новообраний президенте України Петре Олексійовичу Порошенко!

25 травня, з благословення Господа Бога, український народ в черговий раз, за час новітнього відновлення державної незалежності України, виявив високу та доленосну національну згуртованість, політичну свідомість та волю до збереження і утвердження державного суверенітету і територіальної цілісності нашої Батьківщини, побудови соціально зорієнтованої і правової держави, гарантування і забезпечення суворого дотримання конституційних прав і свобод громадянина та людини, європейського зовнішньополітичного курсу подальшого розвитку у  мирі та співдружності з усіма народами світу.

Незважаючи на підступну і віроломну агресивну політику московсько-путінського режиму Російської Федерації щодо України, спрямовану на зрив президентських виборів 25 травня та дестабілізацію суспільно-політичного миру, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, український народ, більшістю голосів обрав нового главу Української держави. Вибори нового президента України, за суверенною волею українського народу відбулись в один тур не стільки з огляду на персонально визначену особу, а в надії на те, що це приведе до стабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, розгрому московсько-путінських окупантів, терористів та сепаратистів на Сході України, встановленню миру і розгортанню широкого наступу на корупцію в усіх органах державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) і місцевого самоврядування в Україні.

Президія Народної ради Закарпаття (громадсько-політичної коаліції), яка виступає за «За Україну Соборну без оліграхічно-владного свавілля, сімейно-кумівських кланів, корупції і зрадництва», звертається до всіх співвітчизників, представників українських політичних партій і громадських організацій та новообраного президента України Петра Олексійовича Порошенка з наступними закликами:

1. Під загрозою порушення державного суверенітету та територіальної цілісності, миру і спокою в Україні з боку віроломного і підступного москосько-путінського режиму Російської Федерації, українське суспільство повинно відкинути внутрішньо-політичні чвари та розбрат і консолідуватись з метою надання згуртованої допомоги новообраному президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, органам державної влади та місцевого самоврядування, з метою належного відновлення повноцінного функціонування всіх органів державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) і місцевого самоврядування на засадах неухильного дотримання конституційних прав і свобод громадянина та людини, захисту державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави,  недопущення подальшого безконтрольного і безвідповідального розвитку ганебного «процвітання» корупції та свавілля родинно-олігархічних кланів на теренах нашої Батьківщини.
При цьому постійний контроль за діяльність новообраного президента України, всіх органів державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) і місцевого самоврядування повинний здійснювати український народ – єдиний і головний носій суверенної державної влади в Україні.

2. Органам державної влади, на чолі з новообраним президентом України, необхідно у найкоротший термін вжити всіх можливих заходів щодо припинення кровопролиття в Україні, розгрому московсько-путінських окупаційних банд терористів та сепаратистів, притягнення усіх злочинців-убивць, зрадників до суворої кримінальної відповідальності як за злочини здійснені ними проти мирних громадян на Українських Майданах 2013 – 2014 рр., так і в дні відкритої і віроломної військово-диверсійної агресії та інтервенції Московії в Україні.

3. Не гаючи часу і не випробовуючи терпіння українського народу, органам державної влади на чолі з новообраним президентом України необхідно впровадити в життя дієву програму щодо максимального кадрового оновлення владних структур в Україні, усунення від виконання функцій держави та місцевого самоврядування різного роду корупціонерів, хабарників, зрадників національних інтересів, сепаратистів та активних діячів антинародних і антиукраїнських політичних партій, зокрема, Комуністичної партії України та партії Регіонів.

4. Найближчим часом в Україні повинні бути призначені й проведені нові вибори Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, голів територіальних громад). Законодавчо слід увести механізм відкритих партійних списків для голосування з прив’язкою до територіально визначених округів і конкретних кандидатур кандидатів у депутати, при проведенні виборів до Верховної Ради України, обласних, районних та міських (обласного та республіканського рівнів) рад. Також, зважаючи на майбутню реформу щодо розширення самоврядування регіонів та децентралізації державної влади, слід зберегти правовий механізм щодо обрання голів територіальних громад (сіл, селищ, міст) шляхом прямого голосування, а на рівні районних та обласних рад – формування виконавчих комітетів та обрання їх голів, за посадами голів відповідних рад, шляхом обрання їх депутатським корпусом відповідної ради. Основою місцевого самоврядування в Україні законодавчо слід визначити виключно територіальні громади сіл, селищ, міст з урахуванням позитивного досвіду функціонування місцевого самоврядування на прикладі країн Європейського Союзу.

5. За умов ліквідації посад глав обласних державних адміністрацій і самих обласних державних адміністрацій (відповідних структур в м. Києві) в усіх областях та м. Києві слід увести конституційно-контрольні посади префектів, які повинні призначатись президентом України та бути йому підзвітними як гаранту забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності України та конституційних прав і свобод громадян.

6. Необхідно безвідкладно провести реформування правоохоронної і судової системи в Україні, без яких гарантування і забезпечення дотримання конституційних прав і свобод громадян не можливе. Судді всіх рівнів (від міських, районних до Верховного суду України), начальники міліції (поліції) міського та районного рівнів повинні обиратись виключно виборцями – українським народом (суверенним носієм державної влади в Україні), бути йому підконтрольними і підзвітними. Необхідно встановити віковий ценз для посідання посади судді не нижче 35 років для міського та районного рівнів, 40 років для обласного та республіканського рівнів, з обмеженням перебування на посаді судді до 60 років. Упровадити правовий механізм не тільки обрання суддів усіх рівнів на чітко визначений термін (від 5 до 7 років), скасувавши абсурдну правову норму пожиттєвого обрання суддею, але і механізм їх дострокового відкликання та притягнення до суворої відповідальності за хабарництво, винесення завідомо незаконних рішень та корупцію. Законодавчо заборонити родинно-кумівське кадрове суміщення посідання посад співробітників прокуратури, суду, прокурорів та суддів серед близьких родичів, яке нині стало однією з головних причин процвітання прокурорсько-суддівського свавілля. Впровадити правовий механізм щорічного прилюдного звітування прокурорів міст, районів, областей перед територіальними громадами та, за результатами таких слухань, винесення народної довіри чи недовіри відповідному прокурору на предмет його відповідності займаній посаді.
Ліквідувати Вищу раду юстиції, яка знеславила себе в корупції і хабарництві та  регіональні кваліфікаційні і Вищу кваліфікаційну комісії суддів, що наділені наглядовими, атестаційними і контрольними функціями за діяльністю суддів усіх рівнів, створивши при цьому громадські комітети контролю за судовою владою, які повинні обиратись виборцями, бути їм підзвітними та наділеними правами атестації суддів і притягнення їх до відповідної юридичної відповідальності за порушення присяги судді.

7. Увести відкритий державний реєстр кадрового резерву для заміщення вакантних посад в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, до якого у вільний і відкритий спосіб будь-який громадянин України повинен мати право подати свою заяву (за відповідними галузями та відомствами) для подальшого її розгляду щодо заміщення тих чи інших посад у системі державної служби та місцевого самоврядування. Такий державний реєстр повинен бути відкритим для ознайомлення і внесення до нього інформації, пропозицій та зауважень для всіх громадян України без будь-яких обмежень.

8. Суттєвого реформування, з метою забезпечення конституційного права на захист та представництво, потребує і Закон України «Про адвокатуру». Необхідно позбавити інститут адвокатури в Україні занадто великої бюрократизації та фактичного одержавлення, забезпечити гарантії вільної професійної діяльності конкретно взятого адвоката та його захисту від будь-яких незаконних впливів на нього посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та різного роду адвокатського самоврядування. Адвокатура повинна розвиватись та функціонувати виключно як демократичний, незалежний та провідний інститут забезпечення надання правової допомоги громадянам та юридичним особам, без зайвої бюрократизації. Слід виключити норми закону, згідно з якими за рішенням органу дізнання, слідчого, прокурора чи судді захисника можна усунути з кримінального чи адміністративного процесу, без згоди на це особи, якій вже надається правова допомога конкретно визначеним захисником. В законодавчому порядку необхідно розширити список суб’єктів, які повинні мати право бути захисниками в кримінальних справах і в справах про адміністративні правопорушення, не обмежуючи його виключною монополією тільки осіб, які мають свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.

9. Запровадити правовий механізм підбору та заміщення посад державних службовців у системі державної влади та місцевого самоврядування не за партійно-клановими квотами, а виключно за ознаками патріотизму, професіоналізму та порядності. Законодавчо обмежити недопустимість кадрового суміщення близькими родичами службових посад в одній і тій же структурі державної влади та місцевого самоврядування відповідного регіону і відомства.

10. Законодавчо впровадити правовий механізм щодо заборони балотуватись у депутати всіх рівнів за партійними списками більше однієї особи, що перебувають у близьких родинно-кумівських стосунках, а також щодо заборони балотуватись до сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та Верховної ради України (незалежно від партійних списках чи мажоритарних округів), на посади голів територіальних громад більше двох термінів підряд, визначених законом, одній і тій же особі.

11. Суворе дотримання норм Конституції України та діючого законодавства в державі повинні бути проголошені святим і неухильним обов’язком до виконання всіма державними службовцями, посадовими особами органів державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) і органів місцевого самоврядування. Порушення норм Конституції України та діючого законодавства держави, вияв правового свавілля, корупції, хабарництва повинні неухильно тягнути за собою негайне усунення таких осіб від виконання владних повноважень та притягнення їх до відповідної юридичної відповідальності з позбавленням права в подальшому займати будь які посади в системі державної служби та місцевого самоврядування.

12. Пріоритетними галузями розвитку в Україні, які повинні бути 100 % захищеними та профінансованими з державного бюджету, слід визначити: Збройні Сили України, медицину, освіту, науку, соціально-пенсійну галузь та охорону материнства і дитинства. Державна влада повинна вжити найактивніших заходів щодо назрілого і негайного реформування цих галузей за стандартами розвинутих країн світу.

13. Державна влада також повинна, з дотриманням права та гарантій на свободу віросповідання, вжити всіх можливих заходів щодо сприяння подоланню розділенню православних в Україні, прискорення процесу об’єднання Українських Церков і на їх основі створення єдиної автокефальної помісної Української Православної Церкви як духовної основи досягнення національної та державної єдності української нації. При цьому в Україні повинно бути гарантовано і забезпечено право на свободу віросповідання та церковну діяльність усіх інших релігійних конфесій та їх юрисдикцій.

27 травня 2014 року. м. Ужгород

За дорученням президії Народної ради Закарпаття «Україна Соборна» (громадсько-політичної коаліції) :

Віктор Вс. Бедь, співголова НРЗ, голова Християнсько-народної спілки Закарпаття;

Петро Станко, співголова НРЗ, голова Закарпатського відділення ГО «Праві»;

Павло Пв. Федака, співголова НРЗ, голова Закарпатської обласної організації «Українська партія»;

Валерія Сіка, відповідальний секретар НРЗ, голова ГО «Молоді вчені»;

Орест Дідух, голова виконавчого комітету НРЗ;

Роман Молдавчук, голова Закарпатської обласної організації партії «Європейська платформа»;

Віктор Вк. Бедь, в.о. голови Закарпатської обласної організації партії «Україна Соборна»;

Павло Мх. Федака, голова крайової «Просвіти»;

Віталій Постолакі, голова ГО «Карпатська Батьківщина»;

Василь Кут, заступник голови ГО «Молодий партіот»;

Василь Банк, голова ГО «Молодь Закарпаття»;

Євген Молнар, голова Ужгородського міського комітету НРЗ,

президент Ужгородської федерації єдиноборств Карпатського університету ім. Августина Волошина;

Андрій Кич, голова Комітету юстиції НРЗ;

Арпад-Роберт Драшковці, голова Комітету міжнаціональних відносин НРЗ;
Віталій Лакатош, голова Воловецького районного комітету НРЗ; в.о. голови Воловецької районної організації партії «Україна Соборна»;
Василь Копин, заступник голови Іршавського районного комітету НРЗ, голова Іршавської районної організації партії «Україна Соборна»;
Юрій Дранчак, заступник голови Ужгородського районного комітету НРЗ;

Михайло Удут, керівник прес-служби НРЗ.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Новини партнерів

Comments:

3 відповіді до “Народна рада Закарпаття виступила проти сімейно-кумівських кланів”

  1. не варто уваги. Через цілий листок напишіть великими буквами рата плюс шаранич

  2. Може вже настав час закату ери клану Балог? До якого часу буде це “князівство” керувати та розприділяти повноваження серед керівництва краю?
    Про яку Революцію гідності може іти мова, що було, а стало ще гірше…

  3. Дуже агітує за клан Балог….Цариху і її п”яного прокурора Івана давно пора гнати в шию. Ви подивіться люди добрі як ця нечисть Цариха зазом з Касьяном розкрадають гроші комунального господарства.??? (До речі Касьян купив евартиру у Києві).,житловий фонд не ремонтується, каналізація протікає, будинки псуються,доріг у Чопі не має.,і т.д.,а ця нечисть Царська мерша з Турківського району встановила собі зарплату 11000 грн., на місяць.??? Мешканці міста Чоп у кого з ВАС зарплата 11000 грн., на місяць ???? ГНАТИ ТРЕБА її туди звідки приїхала…ГНИДА.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *