«Мобілізація має стосуватися всіх і кожного» – прокурор Закарпатської області Володимир ЯНКО

військові«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України» – саме з цих слів із Конституції України розпочав свій коментар прокурор Закарпатської області Володимир Янко, до якого ми звернулися за роз`ясненням усіх юридичних тонкощів чергової хвилі мобілізації в Україні.

Прокурор Закарпаття пояснив, що не вдаватиметься у суто військові та технічні питання такі, як заплановану кількість мобілізованих з нашого краю, терміни у які відбуватиметься мобілізація тощо – це прерогатива військоматів та органів самоврядування. Він деталізує саме ті моменти, які прописані у Законі. Зокрема, роз`яснить закарпатцям хто і за що відповідає за Законом.

Як відомо, зазначив прокурор області, 14 січня Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 14/2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2014 року “Про деякі оборонно-мобілізаційні питання”

Йдеться про затвердження пропозиції, яка надійшла Президентові України від Ради національної безпеки і оборони України прийняти в установленому порядку рішення щодо проведення в Україні протягом 2015 року часткової мобілізації у три черги протягом 210 діб.

Зроблено це з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави.

Зокрема, як наголосив Володимир Михайлович, у Основному Законі – Конституції України зазначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Ще одне з основних завдань мобілізації  – дати можливість десяткам тисяч сміливих воїнів, які вже не перший місяць боронять Батьківщину на передовій, з честю, з почуттям виконаного обов’язку та глибкою вдячністю з боку людей повернуться до дружин, дітей та батьків.

А от на кого які і покладені у зв`язку із цим обов`язки детальніше у коментарі прокурора області. Тим більше, що за умов військових дій на сході держави, надзвичайно важливим є виконання вимог законодавства України про військовий обов’язок, військову службу та мобілізацію усіма суб’єктами цього процесу.

Зокрема, місцеві органи виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов’язано організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

Як визначено у статті 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних  органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), забезпечується керівником відповідного органу державної влади, іншого  державного органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємств,  установ і організацій.

Згідно статті 17 Закону місцеві органи виконавчої влади організовують під час мобілізації своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг відповідно до мобілізаційних планів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

– планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та  мобілізацію на території відповідних населених пунктів;

– забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання   мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);

– організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне  оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації;

– забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників;

– сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

– забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання  законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Підприємства, установи і організації зобов’язані:

–  планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку продукції згідно з
укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих питань відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);

– здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду;

– сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

– вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

– надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

Відповідно до частини 5 статті 22 Закону призов громадян на військову  службу під час мобілізації здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.

Такі ж повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи щодо організації призову громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізації, забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації, організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території визначено і статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Обов`язки потенційних мобілізованих:

Статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів). З моменту оголошення мобілізації громадянам, які перебувають на  військовому обліку, забороняється зміна місця проживання без дозволу військового комісара.

Категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

Це визначено статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: 

– заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами  державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

– визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

– чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

– жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

– жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

– усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі,  на  утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

– зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують,відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

  • –    народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • –    інші військовозобов’язані або  окремі  категорії  громадян  у передбачених законами випадках;
  • –    призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період  не  підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Відповідальність за порушення законодавства
Статтею 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено, що посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов’язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

Передбачена як адміністративна так і кримінальна відповідальність.

За неявку військовозобов’язаних на виклик до військового комісаріату без поважних причин настає адміністративна відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено максимальне стягнення у виді накладення штрафу до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність громадян та посадових осіб за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка сягає ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян та трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –  посадових осіб.

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці, вчинено повторно, відповідно до статті 211-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 211-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несповіщення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ і організацій про виклик військовозобов’язаних у військові комісаріати передбачено максимальне стягнення у виді накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від призову за мобілізацією згідно статті 336  Кримінального кодексу України карається позбавленням волі від двох до п’яти років.

До слова, на Закарпатті вже були випадки, коли суд виносив рішення про ув’язнення призовників, які ухилялися від мобілізації. Зокрема, наприкінці минулого року Тячівський районний суд за ухилення від призову за мобілізацією (ст.336 КК України), засудив закарпатця до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності, а також не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

На завершення, прокурор області Володимир Янко наголосив, що «Мобілізація має стосуватися всіх і кожного». Всі громадяни нашої країни мають згуртуватися і мобілізувати усі свої сили для перемоги. Тільки усією країною і силами кожного ми досягнемо Миру та процвітання, якого прагнемо. Кожен зараз повинен бути патріотом своєї Батьківщини і  усіма засобами і можливостями допомагати країні подолати ці тяжкі часи. Зараз від всіх і кожного залежить наше майбутнє і наших нащадків. Тільки так ми досягнемо мети.

Не може так бути, що на Сході країни хлопці в окопах та під «Градами» захищають наше спокійне життя в тилу, а хтось дозволяє собі розслабитися. Я особисто такого не допускаю серед своїх колег та підлеглих – працівників прокуратури і вимагаю повної самовіддачі у роботі. Тому додержання цього законодавства на особливому контролі.

 

 

 

 

 

«Новини Закарпаття» №8(4325) 20 січня 2015 року

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Новини партнерів

Comments:

Одна відповідь до “«Мобілізація має стосуватися всіх і кожного» – прокурор Закарпатської області Володимир ЯНКО”

  1. А із відомства прокуратури закарпаття скільки мобілізують? Чи вони усі “недоторкані”?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *