Чи врахують думку громади при вирішенні техногенної катастрофи у Солотвині

солотвино

Резолюція і рекомендації

Круглого столу влади і громадськості

«Економічні, соціальні та екологічні проблеми техногенної катастрофи у селищі Солотвино: чи враховується думка громади при їх вирішенні?»

 селище Солотвино

14 травня 2013 року

 1. Передумови

Круглий стіл організовано на запит Громадського Ресурсного Центру селища Солотвино та ГО «Надія» до 4-х комісій Громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації – з питань регіонального соціально-економічного розвитку, ресурсного потенціалу та інвестицій; з питань екології та збереження довкілля; з питань розвитку туристичної галузі та рекреації ; з питань законності та правопорядку.

До участі у роботі Круглого столу були запрошені повноважні представники облдержадміністрації, Тячівської РДА і райради, Солотвинської селищної ради, зацікавлені мешканці селища Солотвино, громадські активісти.

Метою проведення Круглого столу є формування конструктивного діалогу влади, громади і громадськості у справедливому, прозорому та правовому вирішенні комплексу проблем, пов’язаних з викликами та загрозами, спричиненими техногенними аварійними явищами на територіях гірничої діяльності Солотвинського солерудника.

 1. Платформа для діалогу

Учасники Круглого столу погодились із тим, що платформою для тристороннього діалогу влади, громади і громадськості є безумовне визнання таких фундаментальних принципів:

 • визнання пріоритетності суспільних інтересів та інтересів громади селища Солотвино;

 • неухильне дотримання Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, у тому числі, у сфері місцевого самоврядування;

 • спільна зацікавленість Учасників у виробленні взаємоузгоджених, і на цій основі – консолідованих пропозицій і рекомендацій по вирішенню економічних, соціальних та екологічних проблем, з якими за останні роки зіштовхується громада селища Солотвино;

 • визнання необхідності спільного звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України з проханням щодо участі центральної державної влади у вирішенні проблем селища Солотвино;

 • відмова від неконструктивної критики та необґрунтованих звинувачень, толерантність і взаємоповага в проведенні дискусій та обговорень.

 1. Перелік і зміст питань для тристороннього діалогу:

  1. Підтвердження надзвичайного характеру, техногенних причин і масштабності техногенних аварійних процесів у селищі Солотвино.

  2. Акцентування уваги на комплексі роками не вирішуваних проблем безпосередньо у селищі Солотвино та на територіях гірничих виробіток Солотвинського солерудника, які є наслідками триваючої техногенно-аварійної ситуації.

  3. Обговорення шляхів вирішення накопичених проблем селища Солотвино, у т.ч., з участю самої громади, районної, обласної та центральної державної влади України.

  4. Вирішення проблем, пов’язаних із безпечним функціонуванням унікального Солотвинського рекреаційно-оздоровчого комплексу, аналогів якому в Україні немає.

Учасники погоджуються з тим, що коло обговорюваних проблем може бути розширене, однак, увага Круглого столу має бути сфокусована саме на проблемах селища Солотвина та його мешканців.

 1. Рекомедації і пропозиції погоджені в результаті конструктивного діалогу на Круглому столі:

  1. Здійснити впродовж травня-серпня 2013 року спільні практичні кроки з ініціювання розробки та прийняття Кабінетом Міністрів України окремої (цільової) Державної програми реабілітації і розвитку селища Солотвино, як території з унікальним комплексом природних лікувально-оздоровчих факторів всеукраїнського та міжнародного значення.

Виконавці: Закарпатська ОДА, Тячівська РДА, ДП «Солотвинський солерудник», Українська алергологічна лікарня, Солотвинська селищна рада і Громадський ресурсний центр Солотвина, Громадська рада при Закарпатській ОДА.

  1. Спільно домогтись впродовж травня-серпня 2013 року якісного коригування чинної Державної програми ліквідації наслідків техногенних аварій в напрямку поглиблення і розширення науково-вишукувальних і дослідницьких робіт на територіях гірничих виробіток ДП «Солотвинський солерудник» з метою більш об’єктивного і достовірного встановлення причин техногенно-екологічних аварійних процесів та прийняття відповідних обґрунтованих рішень, а також – домогтись вчасного і у повному обсязі фінансування усіх робіт з ліквідації наслідків аварійних процесів.

Виконавці: Закарпатська ОДА, Тячівська РДА, ДП «Солотвинський солерудник», Українська алергологічна лікарня, Солотвинська селищна рада і Громадський ресурсний центр Солотвина, Громадська рада при Закарпатській ОДА.

  1. Спільно забезпечити до грудня 2013 року комплекс взаємоузгоджених робіт і заходів з коригування Генерального плану та розробки консолідованої громадою й селищною радою Стратегії розвитку селища Солотвино до 2020 року.

Виконавці: Управління містобудування і архітектури Закарпатської ОДА, Солотвинська селищна рада і Громадський ресурсний центр Солотвина, Громадська рада при ОДА.

  1. Спільно зініціювати впродовж травня-червня 2013р. розроблення пропозиції від Закарпатської області щодо включення проекту розвитку унікального лікувально-оздоровчого комплексу селища Солотвино до міжнародної програми «Карпатський простір», що формується в рамках програм ЄС на 2014-2020рр; а також – розробку нових проектів транскордонного співробітництва за підтримки міжнародних донорських фондів і програм.

Виконавці: Головне управління з питань європейської інтеграції і туризму Закарпатської ОДА, Тячівська РДА, Громадський Ресурсний Центр Солотвина, Громадська рада при ОДА.

  1. Вважати за актуальне і доцільне впродовж травня-серпня 2013р. спільно обговорити і розробити Концепцію більш раціонального і повноцінного використання Солотвинських соляних озер для лікувально-оздоровчих цілей та з цією метою організувати і провести у серпні 2013 року Міжнародну науково-практичну конференцію «Солотвинські соляні озера – 2020».

Виконавці: Солотвинська селищна рада і Громадський ресурсний центр Солотвина, Головне управління з питань європейської інтеграції і туризму Закарпатської ОДА, Тячівська РДА і Тячівська райрада, Громадська рада при ОДА.

  1. Спільно звернутись впродовж травня-червня 2013р. до групи народних депутатів України, обраних у мажоритарних округах Закарпатської області і тих, що обрані за партійними списками, з проханням лобіювання рішень, пов’язаних із розробкою та прийняттям Державної програми реабілітації і розвитку селища Солотвино, як території з унікальним комплексом природних лікувально-оздоровчих факторів всеукраїнського та міжнародного значення.

Виконавці: Закарпатська ОДА і облрада, Тячівська РДА і райрада, Солотвинська селищна рада і Громадський ресурсний центр Солотвино, Громадська рада при ОДА.

  1. Організувати і здійснити не пізніше жовтня 2013р. ознайомчі поїздки групи зацікавлених представників влади, виробництва і громадськості на підприємства та комплекси у Польщі і Румунії, що використовують природні фактори кам’яної солі для лікувально-оздоровчих і туристичних цілей, з метою вивчення і впровадження кращих практик.

Виконавці: Тячівська РДА і райрада, Українська алергологічна лікарня, Солотвинська селищна рада і Ресурсний центр Солотвина, Громадська рада при ОДА.

  1. Результати анкетування учасників круглого столу (додаються) разом з цією Резолюцією і рекомендаціями поширити у ЗМІ, взявши до уваги такі узагальнюючі результати опитування громадської думки щодо поточної ситуації у Солотвино:

 • Рівень екологічної безпеки загалом на території селища Солотвино з року в рік погіршувався (95%).

 • Виклики і загрози, пов’язані з техногенно-аварійною ситуацією на окремих територіях селища Солотвино диктують необхідність визнання цих територій зоною надзвичайного екологічного лиха (82%).

 • Вирішенню проблем селища Солотвино за останні 10-12 років з боку органів державної влади різних рівнів не було приділено достатньо уваги і не було виділено достатньо коштів (78%).

 • Для вирішення проблем селища Солотвино має бути розроблена, прийнята і забезпечена фінансами окрема Державна програма реабілітації і розвитку (82%).

 • Побудова житлового комплексу поблизу селища Теребля для відселення 133 сімей солотвинців не є достатнім заходом влади для вирішення системних проблем селища Солотвино (82%).

 • Готові особисто долучити до вирішення проблем селища Солотвино разом із селищною радою та громадою 78% опитаних.

  1. Спільно спрямувати усі зусилля планувальних, науково-вишукувальних та проектних і технічних робіт як на постійний моніторинг і контроль за деформаціями поверхні земельних територій та інших техногенних і природних процесів, так і на стратегічні питання збереження унікальних алергологічних лікарень; відновлення соледобувного виробництва та ревіталізація ландшафту; будівництво нових житлових будинків саме на територіях селища Солотвино.

Виконавці: Тячівська РДА і райрада, Українська алергологічна лікарня, Солотвинська селищна рада і Ресурсний центр Солотвина, Громадська рада при ОДА.

  1. Направити листи-звернення з викладом обговорених та прийнятих вище пропозицій та рекомендацій щодо збереження і розвитку селища Солотвино Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.

  2. Задля виконання запропонованих організаційно-інформаційних заходів і робіт та контролю за їх реалізацією та просуванням утворити з представників влади, Солотвинської селищної ради і громадськості спільну Робочу групу (перелік учасників – додається).

  3. Вважати за доцільне продовжити практику організації та проведення Круглих столів влади, громадськості і бізнесу, присвячених проблемам реабілітації і розвитку селища Солотвино. Наступний Круглий стіл провести у вересні 2013 року і присвятити аналізу ходу реалізації спільних рекомендацій та пропозицій, висловлених під час Круглого столу 14 квітня 2013 року.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *